Fritidshem.

Fritidshemmet är öppet för barn i grundskola och förskoleklass vardagar mellan 06:15 och 18:00, utom de tider som barnen går i skolan.
Med det skolschema som vi har kommande läsår, så blir det följande öppettider:
Måndag:  06:15-09:40 och 14:00-18:00
Tisdag-fredag:  06:15-08:40 och 13:00-18:00
Lovdagar:    06:15-18:00 (ej lör-, sön- och helgdagar)

Alla elever börjar skolan samtidigt (09:40 måndagar, 08:40 övriga skoldagar), men de slutar inte samtidigt. Förskoleklassen - och vissa dagar även ettan - kommer till fritids när det öppnar igen på eftermiddagen (14:00 måndagar, 13:00 övriga dagar). De andra eleverna kommer till fritids när deras klass slutar (15:40 måndagar, 14:40 övriga dagar).
Frukost serveras 07:30 och plockas undan 08:00.
Mellanmål serveras c:a 15:00.

Under lovdagar serveras lunch på samma sätt som under skoldagar.
Måndagar är alla måltider en timme senare.

Skolans vanliga ordningsregler gäller även i fritidshemmet. T.ex. lämnar barnen in eventuell egen mobiltelefon, surfplatta eller liknande till personalen vid dagens början och får tillbaka den vid hemgång.
Fritidshemmet har samma webbsida och telefonnummer (0555-74073) som skolan.

Klädhängare m.m. är också samma som i skolan. Eftersom barnen ska kunna vara utomhus varje dag, så bör varje barn ha regnkläder och stövlar på plats. Kom också ihåg att märka alla kläder och skodon med barnets namn!

Ingen skolskjuts anordnas för barn till/från fritidshemmet. Frånvaro på morgonen anmäls därför direkt till fritidshemmet i stället för till bussansvarig.

Arbetet i fritidshemmet samordnas med skolan. Huvudansvariga för att bemanna fritids är Berit Broman, Jenni Karlsson och Christina Lindberg. Ansvarig chef är rektor Tommy Eckman.

När det gäller avgifter och andra formaliteter, så har vi beslutat att ha samma belopp och regler som Grums kommun har för sina fritidshem. (www.grums.se/barnutbildning)

En skillnad är dock att vi inte kommer att skicka fakturor hem till er varje månad. I stället måste ni antingen ordna med autogiro eller själva komma ihåg att betala in avgiften varje månad. Detta är för att spara in på administrationen, så att vi kan satsa mer på andra saker.

Avgifterna ska betalas till pg 6079349-4 senast sista dagen innan månaden det gäller. 

För närvarande är det följande belopp som gäller:
Barn 1:   950 kr (2%)
Barn 2:   475 kr (1%)
Barn 3:   318 kr (0,67%)
Sifferbeloppen avser maxtaxa. Om familjen har en sammanlagd bruttoinkomst som understiger 47500 kr/mån, så används i stället procenttalen. För att sätta avgiften lägre än maxtaxa, krävs att familjen till skolan lämnar in en redovisning av sina inkomster.

Ex: En familj med tre barn i fritidshemmet ska inför varje månad betala 1743 kr (950+475+318). Om familjen lämnar in dokument som visar att dess månadsinkomst före skatt är 40000 kr/mån, så minskas avgiften till 1468 kr/mån (3,67% av 40000).

För barn som endast har lovtillsyn (dvs inte har fritidshem under skoldagar) så är avgiften lägre:
Barn 1:   125 kr (1%)
Barn 2:   125 kr (0,5%)
Barn 3:   125 kr (0,33%)
 
 
För mer information och frågor kontakta Jesper Johansson 073-035 90 52

För uppsägning av fritidsplats, använd blankett nedan.