Läsårstider 2018/2019

Höstterminen
Börjar 16 augusti
Slutar 21 december
Höstlov 29/10-2/11  (v. 44)
Lovdagar  23/11

Vårterminen
Börjar 8 januari
Slutar 7 juni
Sportlov 25/2-1/3 (v. 9)
Påsklov 23/4-26/4 (v. 17)
Lovdagar 26/3, 29/5, 31/5. 
 

Lagen säger: Läsåret ska bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.