Läsårstider 2019/2020
 

Höstterminen

Börjar 22 augusti
Slutar 20 december
Höstlov 28/10-1/11  (v. 44)
Lovdagar  16/9, 20/11

Vårterminen
Börjar 8 januari
Slutar 12 juni
Sportlov 24/2-28/2 (v. 9)
Påsklov 13/4-17/4 (v. 16)
Lovdagar  9/3, 11/5. 
 

Lagen säger: Läsåret ska bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.