Elevhälsan.

En samlad elevhälsa ska främja elevens lärande, utveckling och hälsa och samverka i arbetet att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Det ska finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska resurser.

Med andra ord, eleven ska ha alla förutsättningar att lyckas med sina studier och nå så långt som möjligt. Det kan elevhälsan bistå med genom att se till att eleven mår bra fysiskt och psykiskt. Eleven ska känna att det finns lättåtkomlig tillgång till elevhälsan där alla frågor och all oro tas på fullt allvar. Frågor kan ställas direkt till skolsköterskan eller specialpedagog vid regelbundna besök på skolan, eller vid behov. Eleven kan även prata med lärare och personal som har en central roll i att lyssna och stödja eleven vid oro och se till att eleven får kontakt med den hälsokompetens som behövs.


 

Elevhälsan


Skolsköterska/kurator: 
Meta Tolfsson/Gustavsson.  meta.t.g@borgviksskola.se


Specialpedagog: 
Linnea Palmqvist.
linnea.palmqvist@borgviksskola.se
            
Psykolog:  Randi Bräck Aldrin

 

Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer

Förskoleklass: Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och undersökning av tillväxt, hörsel och syn.

Åk 1: Skolhälsovård vid behov.

Åk 2: Tillväxtkontroll och trivselsamtal.
Vaccination mot mässling - påssjuka - röda hund 

Åk 3: Skolhälsovård vid behov

Åk 4: Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg, samt syn och hörsel vid behov.

Åk 5: Hälsoblankett för stadiebyte

Åk 6: Utdelande av vaccinationskort.
 

Skolsköterskans besöksschema för höstterminen 2019