Personal


Rektor och resurs. 
Tommy Eckman

rektor@borgviksskola.se


Lärare/mentor 4-6

Sara Thörngren
 


Lärare/mentor F-3

Alexandra Jörgensen
 Lärare i Idrott och hälsa, samt SO. 

Henrik Wennberg             Resurs 4-6

Berit BromanResurs F-3
Alicia RunnelidSpråklärare
Karin Falk
 Slöjdlärare
Jeanette Eriksson

 Musiklärare
Olof Göthlin