Styrelsen

Borgviks skola drivs som en ekonomisk förening. Allt styrelsearbete är i grunden ideellt och styrelsen består av föräldrar till barn som går på Borgviks skola. Styrelsen har ansvar tillsammans med rektorn på skolan att sköta allt som har med personal att göra, såsom anställning, medarbetarsamtal, löner, fackföreningskontakter, avtal, personalhälsa och många andra områden. Styrelsen ska också se till så att en utveckling av verksamheten sker i positiv anda, budgetarbete, kontakter med myndigheter såsom kommuner, skolinspektionen, arbetsmiljöverket. marknadsföring, bussbekymmer, kontakt med andra föreningar (ex föräldraförening och bygdegårdsföreningen) ingår också. Att ha ett nära samarbete med ex. bygdegårdsföreningen är ett måste för att underhåll av skolan och de byggnader som skolan hyr in sig på skall ske.

Ordförande

Camilla Garsing
nordstugan@norraborgvik.se

Vice Ordförande

Jesper Johansson
jesper.johansson@mp.se

Ledamot - Bussansvarig

Anders Georgsson
georgsson80@gmail.com

Kassör

Lina Ulff Delprato

ulfflina@post.com

Ledamot
Emil Gustavsson
emil@utvecklare.se

Ledamot

Christian Umeland
 

Ledamot
Björn Palmqvist
 

Suppleant
Mariell Sörmdal-Lindström
my_1212@hotmail.com