Om skolan

Vi vill ha hög kvalitet på skolan. Några av målen för att uppnå detta är: hög lärartäthet, stimulerande studiemiljö, bra skollunch och fina ändamålsenliga lokaler. "Allt" detta och mycket annat blandat med  utevistelse ger barnen en fin start i skollivet.

 

Skollunchen lagar vi själva och följer livsmedelsverkets råd för hur en skollunch ska se ut. Mjölk, färska grönsaker och bröd ingår i alla skolluncher. Vårt mål är att börja laga allt från grunden och att använda ekologiska och närproducerade livsmedel så mycket det bara går.

 

Skolan har en skolbuss som rymmer 19 elever. Alla platser har bälte. Elevens behov av skolskjuts planeras individuellt. Vi har idag elever från Grums och Segmon som åker skolbuss.

 

Skolhälsovård köps in från Grums kommun. Familjen hjälper till med städning av lokaler och enklare underhåll – allt efter varje familjs situation. Vi tycker givetvis också att det är kul om föräldrar kan medverka vid skolans utomhusaktiviteter. Det är i huvudsak även föräldrar som sitter i styrelsen och har det gripande ansvaret vad gäller personal, budget mm.

Vad kostar det?

Medlemskap i föreningen kostar 50 kronor per familj och år. Första året tillkommer även en liten insats på 50 kronor. För att ha barn på skolan måste du ej vara medlem i föreningen, detta är frivilligt.

Sparnäs friskola ek. förening.

Sparnäs friskola drivs som en ekonomisk förening –Sparnäs friskola fritidshem ekonomisk förening. Styrelsens åtagande gäller skolans personal och ekonomiskt ansvar. Finansieringen sköts via skolpeng från barnets hemkommun ex Grums kommun.

Sparnäs intresse och föräldraförening!

 Sparnäs intresse- och föräldraförening är till för att hjälpa och stötta skolan och barnen. De ordnar aktiviteter som tomtesmyg, discon och tipspromenader. För att få in pengar ordnas försäljning av choklad, reflexer, lotter med mera. Överskottet av pengarna går till skolresor, gymnastikredskap, uteleksaker eller annat som sätter guldkant på tillvaron för eleverna.  Våra medlemmar i föräldraföreningen är stora som små, gammal som ung, med eller utan barn. Vill du vara med och stötta är vårat bankgiro nummer: 5517-6184.

Bygdegårdsföreningen

De byggnader och hus som skolan disponerar hyrs av bygdegårdsföreningen. Bygdegårdsföreningen startades just för att bistå skolan och bygden med en bygdegård. Sparnäs Friskola har ett mycket nära samarbete med bygdegårdsföreningen och vi har ofta gemensamma arbetsdagar där vi renoverar och gör fint i och omkring husen. Man kan hyra bygdegården till fester och privata arrangemang. Kontakt med bygdegårdsföreningen sker via ordföranden Kalle Ström 0555-740 48.

Om friskolor.

En friskola är skola som drivs av annan huvudman - ägare - än kommun och landsting och den  är öppen för alla. Det är allas rätt att gå i en av skolverket godkända friskolor oavsett vilken kommun man bor i.  Har skolverket beviljat kommunala bidrag är hemkommunen skyldig att betala bidrag för varje elev som går där (skolpeng). Det är vanligt att antalet sökande är fler än antalet platser. Läs mer på: www.friskola.se.