Föräldrar och föreningar

För att driva skolan krävs ett stort föräldraengagemang.

Vi har inom föräldragruppen och genom våra gemensamma kontakter tillgång till en avancerad maskinpark och stort yrkeskunnande inom olika områden – från hantverk till juridik.

Borgviks skola ekonomisk förening

Borgviks skola drivs som en ekonomisk förening – ideellt och utan vinstintresse. Skolbarnens familjer hjälper till med städning av lokaler och enklare underhåll – allt efter varje familjs situation. Det är även föräldrar som sitter i skolans styrelse och har det övergripande ansvaret för personal, budget m. m.  Finansieringen sköts via skolpeng från barnets hemkommun.

Frivilligt medlemskap i föreningen är en insats på 100 kr och betalas en gång vid inträde i föreningen. Föreningens årsavgift är 50 kr. Du behöver inte vara medlem för att ha barn på skolan. För att få rösta på föreningens möten behöver man vara medlem och ha betalat årets medlemsavgift.

Sparnäs intresse- och föräldraförening

Är numera den del av Sparnäs bygdegårdsförening som en av delning.
Målet är att stötta verksamheten vid Borgviks skola. Ordna aktiviteter som tomtesmyg, discon och tipspromenader. För att samla in pengar medverkar man vid event, säljer choklad, reflexer, lotter med mera. Överskottet går till skolresor, gymnastikredskap, uteleksaker eller annat som sätter guldkant på tillvaron för eleverna.
 

Sparnäs bygdegårdsförening

De byggnader och hus som skolan disponerar hyrs av bygdegårdsföreningen. Bygdegårdsföreningen startades just för att bistå skolan och bygden med en ändamålsenlig och bra lokal. Man kan hyra bygdegården till fester och privata arrangemang. Kontakt med bygdegårdsföreningen sker via ordföranden Kalle Ström, tel. 0555-740 48.

Om friskolor

En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman – ägare – än kommun och landsting och den är öppen för alla. Det är allas rätt att gå i en av skolverket godkänd friskola oavsett vilken kommun man bor i. Hemkommunen betalar ett bidrag för varje elev, skolpeng. Läs mer på www.friskola.se