Historik

Folkskoleinspektör P.G. Andersson hade redan år 1875 inkommit med en promemoria till folket. Borgvik behövde en folk-och småskola till barnen som redan då var 133 stycken till antalet. Innan skolan byggdes var det mer en sporadisk undervisning hemma i stugorna och ibland bedrevs undervisningen av kringvandrande lärare.

 

Sparnäs Skola stod klar år 1885 och hade 3 lärosalar och 3 tjänste-bostäder. Byggnadsmaterialet var av slaggsten.

 

Sparnäs skola tog emot barn från bruket och södra delen av socknen medans barnen från norra Borgvik hade sin skola i Överud. År 1941 lades dock Överuds skola ned pga otillräckligt antal elever. Skolskjutsar infördes och undervisningen centraliserades till Sparnäs skola.  Skolan drevs  sedan i kommunal regi i många år.

 

1995 började ett rykte att florera på bygden om en nedläggning av den kommunala skolan i Borgvik. Sommaren år 1996 verkställde Grums kommun nedläggningen av Sparnäs Skola pga besparingar i kommunen. Byborna protesterade högljutt och föräldraföreningen gjorde en ansökan till skolverket om att få starta friskola på Sparnäs. 960304 startade Sparnäs friskola ek. förening. Bygdegårdsföreningen bildades och arrenderade de kommunala bygnaderna och så rullade det hela igång. Efter mycket slit med renoveringar invändigt och utvändigt, införskaffande av buss, lärare/personal, avtal med dåvarande Kungskvarnen på lunch m. m. så började skolan på allvar att ta form. 

 

Hösten 1997 så startade den friskola bygdeborna kämpat så hårt för under flera år. Att bygden skulle ha en egen skola med inriktning på miljö, natur och kultur var självklart.

 

2007 firade Sparnäs Friskola 10-års jubileum med pompa och ståt.

2018 byttes namnen till Borgviks skola

Vi ser fram emot en ljus framtid och fortsätter att kämpa för att få behålla den fina friskola vi har. Vi vet att vi har en bra och kvalitativ skola och att vi är ett mycket gott alternativ till de kommunala skolorna i kommunen. Friskolan är väl förbered för att ta emot ännu fler elever i framtiden.