Skolan i Borgvik drivs av elevernas föräldrar som ett föräldrakooperativ och organiseras i form av en ekonomisk förening. Ambitionen är att alla som går på skolan ska få skolskjuts så att vardagen fungerar. Vi har ett öppet och flexibelt synsätt för att lyckas med detta och tillämpar pragmatiska lösningar, men vi behöver alla hjälpas åt för att skolskjutsen ska fungera så smidigt som möjligt utifrån våra resurser. 
De barn som, med eller utan hjälp av målsman, kan ta sig till eller från skolan för egen maskin underlättar upphämtning och lämning för barn som bor längre bort.