Om skolan

Borgviks skola är en liten byskola i Borgvik.

Nuvarande skolbyggnad uppfördes redan 1885 och har fungerat som skola för flera generationer borgviksbor. 1997 övergick den från kommunal regi till friskola och skolan drivs idag som ett föräldrakooperativ.

Föräldraengagemanget skapar ett socialt nätverk och en gemenskap som är speciell för Borgvik och bygden. Precis som alla andra skolor fölljer vi den ordinarie läroplanen. Vi får kommunala bidrag till verksamheten och det kostar inget att vara elev här.

Borgviks skola kan erbjuda:

  • En skola från förskoleklass till och med årskurs 6.
  • Trygg skolmiljö och hög måluppfyllnad.
  • Skickliga och engagerade pedagoger.


Kunskap, gemenskap och respekt är ledord i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet, stimulerande studiemiljö, bra skollunch och fina ändamålsenliga lokaler. Detta blandat med utevistelse ger barnen en fin start i skollivet.

Kontakta skolans rektor och bestäm en tid för ett personligt möte då vi visar skolan och berättar mer om skolarbetet. (Tel. 0555-740 73)