Pedagogik

På Borgviks skola arbetar vi åldersintegrerat fördelat på en lågstadiegrupp F-3 och en mellanstadiegrupp 4-6. Skolan följer läroplan Lgr 11 och den stadieindelade timplanen.

 

Skolans egen profil är natur, kultur och miljö. Dessa känns naturliga med tanke på skolans geografiska läge, mitt i naturen på en kulturplats.

 

Vi har ett ”uteklassrum” i nära anslutning till skolan. Där lär vi oss om naturen, men vi använder oss också av naturen som ett hjälpmedel i NO-ämnen, matte, svenska och teknik.

 

Det är viktigt att eleverna ges redskap för att på egen hand kunna söka kunskap på olika ställen, samt att de lär sig att utvärdera och granska kritiskt. Vi tycker att nya fräscha läromedel i alla ämnen är mycket viktiga bitar i detta.

 

Vi strävar efter att ta tillvara och stimulera elevernas upptäckarlust, kreativitet och logiska förmåga där vi sätter elevens lärande i centrum.

 

Det är viktigt att varje elev utvecklas både som individ och som en gruppmedlem. Vi vill att varje elev känner sig trygg, tror på sig själv, visar hänsyn och empati samt lär sig att ta ansvar.

 

Tommy Eckman / rektor